bảng báo giá

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe mật ong nghệ viên

STT Hình Ảnh Tên Sản Phẩm Đơn Vị Qui Cách Cấp 3 Cấ p 2 Cấp 1 Giá bán lẻ
01
Mật Ong Nghệ Viên Vàng 100gr

 

Mật ong nghệ viên vàng 100G Hủ Hủ thủy tinh
48 hủ/ thùng
13.000     26.000
02
Mật Ong Nghệ Viên Vàng 160gr

 

Mật ong nghệ viên vàng 160G Hủ Hủ PET
48 hủ/ thùng
19.000     36.000
03
Mật ong nghệ viên vàng 500G  Hủ Hủ PET
30 hủ/ thùng
54.000     110.000
04
Mật Ong Nghệ Viên Đen 100gr

 

Mật ong nghệ viên đen 150G Hủ Hủ thủy tinh
48 hủ/ thùng
21.000     48.000
05
Mật Ong Nghệ Viên Đen 500gr

 

Mật ong nghệ viên đen 500G Hủ Hủ PET
30 hủ/ thùng 
65.000     135.000
06
Tinh bột nghệ

 

Tinh Bột Nghệ 150Gr  Hủ Hủ PET 150gr 105.000     150.000
07
Tinh Bột Nghệ 500gr

 

Tinh Bột Nghệ 500Gr  Hủ Hủ PET 500gr 350.000     420.000
08

 

 Mật ong rừng Khánh Sơn 200ml Chai thủy tinh

200ml
24 chai/ thùng

65.000     105.000
09

 

 Mật ong rừng Khánh Sơn 500ml Chai thủy tinh 500ml
24 chai/ thùng
175.000     220.000
10

 

 Mật ong thiên nhiên  Chai nhựa  500ml
24 chai/ thùng
65.000     105.000
11
 Mật ong hoa nhãn  Chai thủy tinh 500ml
24 chai/ thùng
95.000     150.000

Ghi chú: giá trên đã bao gồm hóa đơn

Hotline 0379.72.7979

Đăng Ký Đại Lý