bảng báo giá

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe mật ong nghệ viên

bảng báo giá

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe mật ong nghệ viên

STT Hình Ảnh Tên Sản Phẩm Đơn Vị Qui Cách Giá bản sỉ Giá bán lẻ
01

Mật Ong Nghệ Viên Vàng 100gr

Mật ong nghệ viên vàng 100G Hủ Hủ thủy tinh
48 hủ/ thùng
13.000 26.000
02

Mật Ong Nghệ Viên Vàng 160gr

Mật ong nghệ viên vàng 160G Hủ Hủ PET
48 hủ/ thùng
19.000 36.000
03 Mật ong nghệ viên vàng 500G  Hủ Hủ PET
30 hủ/ thùng
54.000 110.000
04

Mật Ong Nghệ Viên Đen 100gr

Mật ong nghệ viên đen 150G Hủ Hủ thủy tinh
48 hủ/ thùng
21.000 48.000
05

Mật Ong Nghệ Viên Đen 500gr

Mật ong nghệ viên đen 500G Hủ Hủ PET
30 hủ/ thùng 
65.000 135.000
06

Tinh bột nghệ

Tinh Bột Nghệ 150Gr  Hủ Hủ PET 150gr 105.000 150.000
07

Tinh Bột Nghệ 500gr

Tinh Bột Nghệ 500Gr  Hủ Hủ PET 500gr 350.000 420.000
08

 Mật ong rừng Khánh Sơn 200ml Chai thủy tinh

200ml
24 chai/ thùng

65.000 105.000
09

 Mật ong rừng Khánh Sơn 500ml Chai thủy tinh 500ml
24 chai/ thùng
175.000 220.000
10

 Mật ong thiên nhiên  Chai nhựa  500ml
24 chai/ thùng
65.000 105.000
11  Mật ong hoa nhãn  Chai thủy tinh 500ml
24 chai/ thùng
95.000 150.000

Ghi chú: giá trên đã bao gồm hóa đơn

Hotline 0379.72.7979

Đăng Ký Đại Lý

    Ghi chú: giá trên đã bao gồm hóa đơn